postheadericon Polisa autocasco

Na rynku istnieje obecnie mnóstwo firm ubezpieczeniowych, oferujących różnorodne ubezpieczenia – społeczne, komunikacyjne, zdrowotne, na życie, gospodarcze, turystyczne czy też majątkowe.  Są, w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego, polisy tańsze i droższe. Wybór zależy więc od zamożności klienta.  Sam musi zdecydować jakie wybrać autocasco.

Autocasco, w odróżnieniu od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC), należy do dobrowolnej grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. To właściciel pojazdu decyduje o zawarciu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dzięki takiej polisie przysługuje ubezpieczonemu wypłata odszkodowań za takie zdarzenia jak np. kradzież pojazdu, skutki żywiołów czy też przypadkowe zderzenia ze zwierzętami.

Umowa taka z reguły zawierana jest na okres 12 miesięcy, choć zdarza się, że czas jej trwania jest krótszy. Jest to niezwykle popularne w naszym kraju ubezpieczenie – w szczególności wybierają je osoby, nabywające nowy samochód lub motocykl. Istnieją też inne formy zawierania takich umów. Do najbardziej znanych należą polisy internetowe oraz polisy telefoniczne. Warto jednak przed pojęciem tego kroku zasięgnąć opinii zaufanych znajomych, wybierając firmę sprawdzoną i rzetelną. Możemy też skorzystać z kalkulatorów ubezpieczeń. Przy podpisywaniu umowy z agentem ubezpieczeniowym, należy także szczegółowo wypytać go o wszelkie prawa i obowiązki, związane z podpisaniem takiego zobowiązania. Umowa zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłacenia majątku ubezpieczającego z racji poniesionych przez niego szkód. Ubezpieczający natomiast ma obowiązek terminowego opłacania składek (jednorazowo lub w ustalonych wcześniej ratach).

W dzisiejszych czasach ubezpieczenie pojazdu jest niezwykle istotne, mając na uwadze różnego rodzaju anomalie pogodowe i kataklizmy, nękające świat oraz niestety coraz częstszych kradzieży. W zależności od umów, autocasco może dotyczyć zakresu terytorialnego ubezpieczenia (np. tylko w Polsce) lub dodatkowo na terenie innych państw. Istnieje również możliwość wykupienia usługi assistance, polegającej na pomocy dodatkowej dla ubezpieczającego. Są to między innymi pomoc medyczna i techniczna (np. w przypadku awarii pojazdu). Należy pamiętać, ze w przypadku zaistnienia takich nieprzyjemnych okoliczności należy bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela i dokładnie wyjaśnić szczegóły zaistniałej sytuacji. Jeżeli wartość szkody nie przekracza określonej w umowie sumy, wyrażonej za pomocą kwoty lub procentów, w takim wypadku problem musimy naprawić we własnym zakresie. Wszystkie te postanowienia regulują warunki umowy, dlatego należy bardzo uważnie ja przeczytać przed złożeniem na niej własnego podpisu.